بور کارباید


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

بور کارباید یا کاربید بور(بهانگلیسی: Boron carbide) بافرمول شیمیاییB4C یکترکیب شیمیاییاست. کهجرم مولیآن 55.255 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، خاکستری تیره یا پودر سیاه بی‌بو است.


بور کارباید - فروش بور کارباید - خرید بور کارباید - قیمت بور کارباید