تیتانیوم کارباید


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

TiC یا تیتانیوم کارباید یکی از انواع سرامیکها است و از ترکیب تبتانیوم با کربن تشکیل می گردد .


تیتانیوم کارباید - فروش تیتانیوم کارباید - خرید تیتانیوم کارباید - قیمت تیتانیوم کارباید