دی اکسید سلنیوم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

سلنیوم دی‌ اکسید یا دی اکسید سلنیوم(بهانگلیسی:Selenium dioxide) بافرمول شیمیاییSeO2یکترکیب شیمیاییباشناسه پاب‌کم24007 است. کهجرم مولیآن 110٫96 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ است.


دی اکسید سلنیوم - فروش دی اکسید سلنیوم - خرید دی اکسید سلنیوم - قیمت دی اکسید سلنیوم